33. neděle v mezidobíNeděle 15.listopadu

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová- za Antonii a Stanislava Zvolánkovy,Ludmilu a Jaroslava Stehlíka

v 11.00 Velká Loseniceza Františka Sáblíka,rodinu Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu

v 15.00 Velká Losenice –Losík

přednáška Ing.Pavla Jajtnera – Islám a imigranti


Středa 18. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Jana Vytlačila,rodiče a rod Kubátů

 

Čtvrtek 19.listopadu

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 20.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých a rodinu Fialovu

 

Sobota 21.listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

v 16..00 Oudoleň – za zemřelé obyvatele Oudoleně

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLENeděle 22.listopadu

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za  Kamila a Annu Hájkovy,rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice za Jaroslava Jaroše,manželku,rodiče a sourozence


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

 

Sv.smíření:

Velká Losenice – Losík –  pátek – 17.00 – 18.00 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 13.30-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad  2015

Všeobecný : Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi

lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.

Misijní Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.

Národní: Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.

Místní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.