Neděle 17. listopadu 33. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, rodiče, živé členy rodiny a duše v oč.

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu a Sobotkovu

Středa             20. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Kristýnu Zárubovou a Josefa Malého

Čtvrtek           21. listopadu     památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

ve 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

Pátek              22. listopadu     památka sv.Cecílie, panny a mučednice

v 18.00 Velká Losenice za rod Nedělků,Sobotků,Kubátů a Uttendorfských

 

Sobota            23. listopadu     slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka

v 16.00 Oudoleň – za Jana Zacha,rod Zachů a Temlů

 

Neděle 24. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2019

 

Evangelizační: aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhal ke spáse celé farnosti.

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Mal 3,19-20a

žalm 98

2 Sol 3,7-12

Lk 21,5-19

Čt

1 Mak 2,15-29

žalm 50

Lk 19,41-44

Po

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

žalm 119

Lk 18,35-43

1 Mak 4,36-37.52-59

1 Kron 29

Lk 19,45-48

Út

2Mak 6,18-31

žalm 3

Lk 19,1-10

So

1 Mak 6,1-13

žalm 9

Lk 20,27-40

St

2 Mak 7,1.20-31

žalm 17 ,

Lk 19,11-28

Ne

2 Sam 5,1-3

žalm 122

Kol 1,12-20

Lk 23,35-43

Ohlášky dle údajů zpracovává a na dotazy odpovídá pastorační asistentka Marta Králíčková