Neděle 14. listopadu   33. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Ondráčkovy

v 11.00 Sázava – za Jaroslava Jaroše, manželku, rodiče a sourozence

 

Pondělí 15. listopadu

v  8.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

Čtvrtek 18. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Miloslava Zvolánka

 

Pátek 19. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, Kristýnu Zárubovou a duše v očistci

 

Sobota 20. listopadu

v 16.00  Oudoleň – za Antonína Bence, rodiče Hejkalovy a manželé Hospodkovy

 

Neděle 21. listopadu   slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kolouchovu, Havlíčkovu, Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 


 

Svátost smíření

Velká Losenice – zpov. míst. – pátek – 17.30–17.50 hod. 

Havlíčkova Borová – kostel – 14.30–14.50 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dan 12,1-3

Žl 165+8.9-10.11

Žid 10,11-14.18

Mk 13,24-32

Čt

1 Mak 2,15-29

Žl 50,1-2.5-6.14-15

Lk 19,41-44

Po

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Žl 119,53.61.134.150.155.158

Lk 18,35-43

1 Mak 6,1-13

Žl 9,2-3.4+6.16+19

Lk 20,27-40

Út

2 Mak 6,18-31

Žl 3,2-3.4-5.6-7

Lk 19,1-10

So

Dan 7,13-14

Žl 93,1ab.1c-2.5

Zj 1,5-8

Jan 18,33b-37

St

2 Mak 7,1.20-31

Žl 17,1.5-6.8+15

Lk 19,11-28

Ne

Dan 1,1-6.8-20

Dan 3, 52.53.54.55.56

Lk 21,1-4