33.neděle v mezidobíNeděle 18. listopadu

v 8.00 Velká Losenice za  farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00  Velká Losenice –  za Jaroslava Jaroše, manželku,rodiče a sourozence

 

Pondělí 19. listopadu

v 7.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

památka Zasvěcení Panny Marie v JeruzaléměStředa 21.listopadu

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť  pro děti a mládež

za Josefa a Libuši Dočekalovy,rod Dočekalů, Šerejchů a zetě Jana

 

památka sv.Cecilie, panny a mučedniceČtvrtek 22.listopadu

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

slavnost sv.Klementa I. , papeže a mučedníkaPátek 23.listopadu

v 18.00 Velká Losenice- za Marii a Josefa Wasserbauerovy,jejich rodiče a

sourozence

v 18.45 Velká Losenice – Losík –  příprava na svátost biřmování


památka sv.Ondřeje Dũng-Laca, kněze a druhů, mučedníkůSobota 24. listopadu

v 16.00   Oudoleň – za Karla Kubáta, rodiče, sourozence a rodiče Málkovy

slavnost Ježíše Krista KráleNeděle 25. listopadu

v 8.00 Velká Losenice za  farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za Václava Krčála,švagra Václava a oboje rodiče

v 11.00  Velká Losenice –  za Janičku Burešovou a Václava Pechu


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost –  pátek  – 17.30 -17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara –čtvrtek  – 14.00 – 14.45 hod.


Farní knihovna

Velká Losenice – Losík – neděle  –  9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc listopad  2018

 

Evangelizační: aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Národní: aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu

a  utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse  farnosti