33.neděle v mezidobíNeděle 14. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Kálovu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Sáblíka, rodinu Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu

Pondělí 15.listopadu

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba pro děti a školní mládež

Čtvrtek 18.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv.přijímání

Sobota 20.listopadu

v 16.00 Oudoleň – za manžele Uchytilovy, rodičeSkřivanovy, syna a snachu

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Neděle 21. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Josefa Havlíčka a jeho syna

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Dohnalovy,Burešovy a Václava Pechu

+ křest Dora Černá


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2010

Všeobecný : Aby oběti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpoře křesťanského společenství a v moci našeho zachraňujícího Boha sílu k radikální změně života

Misijní : Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe v duchu výzvy svých biskupů rozšířila na celý kontinent a stala se součástí celosvětového misijního poslání Božího lidu

Národní: Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratří a sester

Místní : Aby spojení se zemřelými v modlitbě vedlo farnost ke spáse