slavnost Ježíše Krista Krále Neděle 20.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Františka Janáčka, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice-za Františka Sáblíka,rodinu Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu

Pondělí 21. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Augustinovu a Bělouškovu

Středa 23. listopadu

slavnost sv.Klementa I,papeže a mučedníka, hl.patrona diecéze

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


památka sv.Ondřeje Dung-Laca,kněze a druhů,mučedníkůČtvrtek 24.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii a Jaroslava Mokrých, rod Mokrých z Peršíkova

Pátek 25. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 19.00 Havlíčkova Borová – Vitus (u fary) – příprava na sv.biřmování


Sobota 26. listopadu

ve 14.00 Velká Losenice- Losík – 1. adventní schůzka pro děti

v 16.00 Oudoleň – za rodiny: Hájkovu, Zvolánkovu, Dvořákovu a Kryštofkovu

1.neděle adventní B Neděle 27.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl.Borová – za Františka Stránského,manželku,syna,dceru,zeťě a snachu

v 11.00 Velká Losenice – za Martu a Eduarda Machovy,dva syny a oboje rodiče


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – úterý – hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2011

Všeobecný : za východní církve, aby rostlo poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako duchovního pokladu pro celou církev

Misijní : Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření a spravedlnosti

Národní za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zanedbali naplňování tak závazného daru,jakým je přijetí a rozvíjení Božího života ve svátosti křtu,a to jak sami u sebe,tak vůči těm,za které neseme spoluodpovědnost.

Místní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti