NEDĚLE                         23.listopadu                 Slavnost Ježíše Krista Krále

v 8.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých, rodinu Fialovu

v 9.30 Havl.Borová – za Františka a Stanislavu Zvolánkovy

 

Středa                          26.listopadu

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba pro děti a školní mládež

 

Pátek                           28.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání

 

Sobota                         29.listopadu

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – 1.adventní schůzka pro děti

 

NEDĚLE                       30.listopadu                        1. neděle adventní B

v 9.30 Havl.Borová – za Romana Bruknera a celý rod Bruknerů

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Jaroše, rodiče a sourozence

 

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2014

Všeobecný : Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.

Misijní : Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.

Národní : Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.

Místní : Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno naší modlitbou.