SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLENeděle 22.listopadu

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za  Kamila a Annu Hájkovy,rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice za Jaroslava Jaroše,manželku,rodiče a sourozence

 

Středa 25. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba  pro děti a školní mládež

 

Čtvrtek 26.listopadu

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 27.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – na poděkování Bohu, za přijatá dobrodiní za 40 let společného života

 

Sobota 28.listopadu

v 16..00 Oudoleň – za  rodiče Zvolánkovy a Křivských

 

1.neděle adventní CNeděle 29.listopadu

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová          – za  Romana Bruknera

v 11.00 Velká Losenice    za rodinu Havlíčkovu a Holasovu


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

 

Sv.smíření

Velká Losenice – Losík –  pátek – 17.00 – 18.00 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 13.30-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc listopad  2015

Všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi

lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.

MisijníZa církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.

Národní: Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.

Místní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.

Milé sestry a bratři v Kristu !