slavnost Ježíše Krista KráleNeděle 25. listopadu

v 8.00 Velká Losenice za  farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za Václava Krčála,švagra Václava a oboje rodiče

v 11.00  Velká Losenice –  za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

Pondělí 26.listopadu

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Středa 28 . listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť  pro děti a mládež

za rodinu Bílkovu a Proškovu

 

Čtvrtek 29.listopadu

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 17.00  Sázava –  za živé a + obyvatele Sázavy        (16.30 – sv.smíření)

 

svátek sv.Ondřeje, apoštolaPátek 30.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých a rodinu Fialovu

 

Sobota 1.prosince

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – 1. adventní schůzka

VÍTEJ  SVATÝ  MIKULÁŠI

v 16.00   Oudoleň – za živé a + členy rodiny Zvolánkovy,Holasovy a Stehnovy

 

1.neděle adventní CNeděle 2. prosince

v 8.00 Velká Losenice za  farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za živé a + členy rodiny Ondráčkovy

v 11.00  Velká Losenice –  za Jiřího Dejmala, manželku,rodiče a syna Petra


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost –  pátek  – 17.30 -17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara –čtvrtek  – 14.00 – 14.45 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle  –  9.00 – 9.30 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2018

 

Evangelizační : aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se

světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní : aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu

Farní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista

o Vánocích,  na konci našeho života i na konci času.