Neděle                                       18.prosince                4. neděle adventní   A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodinu Frühbauerovu a Musilovu

v 11.00 Velká Losenice- za Aloise a Marii Šidlákovy a celý rod

 

Úterý                                            20. prosince

v  18.00  Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Kubátovy a Novotných

 

Středa                                          21. prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek                                         22.prosince

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek                                            23.prosince

v  8. 00 – vánoční výzdoba kostela,  9. 00 – nácvik ministrantů na Vánoce


Sobota                                           24.prosince        slavnost Narození Páně

v 17.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Řečických a Helenu Pospíchalovou

v 22.00 Velká Losenice  – eucharistická oběť

 

Neděle                                       25.prosince        BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu a duše v oč.

v 11.00 Velká Losenice – za Václava Pechu,oboje  rodiče a vnučku Janičku


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Úřední hodiny :

St    a  Pá – hodinu před eucharistickou obětí

Svátost smíření

Velká Losenice –  Losík – úterý –  17.00 –  17.45 hod.

Havlíčkova Borová –  kostel – čtvrtek – 14.30 – 14.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2016:

Všeobecný :   Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.

Evangelizační : Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

Národní:  Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale

hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou

k němu a k bližnímu

Farní :Aby Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce