Neděle 20. prosince     4. neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Kašpárka, sestru Marii a rodiče z obojí strany

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Středa     23. prosince

v 8.00 – vánoční výzdoba kostela

v 9.00 – nácvik ministrantů na Vánoce


Čtvrtek     24. prosince     slavnost Narození Páně

v 17.00 Havlíčkova Borová – za Václava Pechu a vnučku Janičku

v 21.30 Velká Losenice – za farníky

 

Pátek 25. prosince     Boží Hod Vánoční

v 8 .30 Havlíčkova Borová – za rodiče Stehnovy a děti

v 10.00 Velká Losenice – za Růženu a Josefa Dohnalovy a celý rod

 

Sobota     26. prosince     svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

v  8.00 Velká Losenice – za rodinu Lánovu a Tonarovu

v  9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Vackovu, Henzlovu a Imramovských

v 11.00 Sázava – za farníky

 

Neděle 27. prosince     Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

v 8.00 Velká Losenice – za rod Kubátů a Novotných a živé a zemřelé těchto rodů

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Henzla, Annu Sochaničovou a celý rod

v 11.00 Sázava – za farníky

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2020

Všeobecný: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Národní: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

Farní: Aby duchovně prožitý advent obohatil náš život z víry.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

2 Sam 7,1-5.8b -12.14.16

žalm 89

Řím 16,25 – 27

Lk 1,26– 38

Čt

2 Sam 7, 1  5.8b – 12.14.14.16

žalm 89

Lk 1,67 – 79

Po

Pís 2,8-14

žalm 33

Lk 1,39-45

Iz 52,7 – 10

žalm 98

Žid 1,1 – 6

Jan 1,1 – 18

Út

1 Sam 1, 24 – 28  21

Sam 2

Lk 1,46 – 56

So

Sk 6,8 – 10 , 7,54 – 60

žalm 31

Mt 10,17 – 22

St

Mal 3,1 – 4 .23-24

žalm 25

Lk 1,57 – 66

Ne

Gn 15,1 – 6, 21,1 – 3

žalm 105

Žid 11,8 .11-12,17-19