Neděle 19. prosince     4. neděle adventní C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Krčála

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Tonara, rodiče a sourozence

 

Pondělí 20. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa a Libuši Dočekalovy, zetě Jana, rod Šerejchů, Strašilů, živé a zemřelé těchto rodů

 

Čtvrtek 23 . prosince       

v 8.00 – vánoční výzdoba kostela

v 9.00 – nácvik ministrantů na Vánoce


Pátek 24. prosince     slavnost Narození Páně

v 17.00 Havlíčkova Borová – za Václava Pechu, oboje rodiče a vnučku Janičku

v 22.00 Velká Losenice – za rodiče Roseckých, Švomovy syna, snachu a rodiče Henzlovy

 

Sobota 25. prosince     Boží Hod Vánoční

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Jaroslava Ondráčka a celý rod

v 11.00  Velká Losenice- za rod Kubátů. Novotných a živé a zemřené těchto rodů

 

Neděle 26. prosince     svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Zichovy, Mokrých a vnučku Renatu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za farníky

v 11.00 Sázava – za Ludmilu a Jana Lacinovy a celý rod

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Mich 5,1-4a

Žl 80,2ac+3.15-16.18-

Žid 10,5-10

Lk 1,39-45

Čt

Mal 3,1-4.23-24

Žl 25,4-5ab.8-9.10+14

Lk 1,57-66

Po

Iz 7,10-14

Žl 24,1-2.3-4ab.5-6

Lk 1,26-38

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Žl 89,2-3.4-5.27+29

Lk 1,67-79

Út

Pís 2,8-14

Žl 33,2-3.11-12.20-21

Lk 1,39-45

So

Iz 52,7-10

Žl 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Žid 1,1-6

Jan 1,1-18

St

1 Sam 1,24-28

1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

Lk 1,46-56

Ne

1 Sam 1,20-22.24-28

Žl 84,2-3.5-6.9

1 Jan 3,1-2.21-24

Lk 2,41-52