4.neděle v mezidobí CNeděle 3. února


v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Františka Krčálovy

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 

památka sv.Pavla Mikiho a druhů, mučedníkůStředa 6. února


v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Vlastu Kubátovou,manžela, rod Kubátů a Svobodů

 

Čtvrtek 7.února


v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)

 

Pátek 8. února


v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku , syna a dceru

 

Sobota 9.února


v 16.00 Oudoleň – na poděkování za všechna dobrodiní v uplynulém roce

 

5.neděle v mezidobí CNeděle 10. února


v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a rod Veselých

v 11.00 Velká Losenice – na poděkování za 60 let života, Boží ochranu pro

celou rodinu

 


Farní knihovna : Velká Losenice – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.45 hod. – kostel

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2013

Všeobecný : Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení

Misijní : Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti

Národní : Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.

Místní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi