4.neděle adventní BNeděle 18.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová-za Václava a Růženu Štefovy,sourozence a rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za Aloise a Marii Šidlákovy a celý rod

+ křest Julie Anna Horká


Pondělí 19. prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Blaženu Vlasákovou a manžela, rodiče Pometlovy,

Jaroslava Weishaupta a celý rod

Středa 21.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

slavnost Narození PáněSobota 24. prosince

v 17.00 Havlíčkova Borová – za Václava Pechu a oboje rodiče

v 22.00 Velká Losenice – Marii Jarošovou a Ludmilu Glogarovou

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍNeděle 25.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová -za Kamila a Annu Hájkovy a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Petra Píbila a rodiče

ve 14.00 Velká Losenice – varhanní koncert


Farní knihovna :

Velká Losenice – neděle 18.12.11 – 9.00-11.00 hod.

25.12. 11 – zavřeno

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2011

Všeobecný : Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.

Misijní : Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním

Národní Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí i kvasem Kristova evangelia.

Místní: Aby duchovní prožití adventu posilovalo víru v rodinách i farnosti.