4. neděle postní ANeděle 26.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Růženu a Františka Krčálovy a jejich rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Pokornovy,Ledvinkovy,Fraiovy a duše v oč.

 

Pondělí 27. března

v 8.00 Velká Losenice za Josefa a Libuši Dočekalovy,rod Dočekalů a Šerejchů

 

Středa 29. března

v 15.00 Velká Losenice -Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

na poděkování za 70.let života

 

Čtvrtek 30.března

v 15.00 Havlíčkova Borováza Jaroslava Ondráčka a celý rod

 

Pátek 31. března

v 19.00 Velká Loseniceza Josefa Roseckého,syna Josefa Grigara a Josefa Sedláka

 

Sobota 1.dubna

v 12.00 Havlíčkova Borová – na poděkování za 50 let společného života

(„zlatá svatba“ manželů Andresových z Peršíkova)

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Těšínských a dceru (16.15 – sv. – smíření)


5. neděle postní ANeděle 2.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Miroslava Stránského a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče


Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

 

pondělí, úterý, čtvrteksobota

od 18.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek kaple – 17.30 hod.

neděle kaple 13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2017

Evangelizační : Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání

mládeže v Olomouci.

Farní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků