4. neděle postní A Neděle 3. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Jiřinu Ondráčkovou, oboje rodiče a Antonína

Ondráčka

křest: Kristýna Kubátová ; Elizabeth Fourie

+ žehnání sousoší na křtitelnici

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

Úterý 5.dubna

v 19.00 Velká Losenice- eucharistická oběť (výklad katolické etiky)


Středa 6.dubna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

na poděkování

Čtvrtek 7.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – Miroslava a Marii Zvolánkovy a oboje rodiče

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 8. dubna

v 19.00 Velká Losenice- za Pátků, Remsů a Pařilů

Sobota 9. dubna

v 17.00 Oudoleň – za Antonína Bence, oboje rodiče a manželé Hospodkovy

5. neděle postní A Neděle 10. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + žehnání sousoší na křtitelnici

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Marii Novotných a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za +členy rodiny Píbilovy, Hejnovy, Zachovy a Josefa Bureše


Křížové cesty:

Velká Losenice

úterý, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

pondělí, čtvrtek, sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. pátek, 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2011

Všeobecný : Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.

Misijní : Aby misionáři hlásání evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.

Národní: Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.

Místní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků.