Neděle 14. března          4. neděle postní

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – za Jaromíra Lána, rodiče a bratra

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Františka Krčálovy

v 11.00 Sázava – za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče a sourozence

 

Pondělí          15. března

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa a Libuši Dočekalovy, zetě Jana, rod Dočekalů, Šerejchů a Strašilů

 

Středa          17. března

v 18.00 Velká Losenice – na poděkování za 50 let daru života s prosbou o Boží milosti, ochranu a pomoc do dalších let

 

Pátek          19. března          slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

v 15.00 Havlíčkova Borová – za P. Josefa Andresa + udílení sv. nemocných

(14.30 – sv. smíření)

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod, P. Jaroslava Bošinu a P. Josefa Vlacha + udílení sv. nemocných

(17.00 – sv. smíření)


Sobota          20. března

v 16.30 Havlíčkova Borová – za farníky

v 18.00  Velká Losenice – za Jaromíra Lána, bratra a oboje rodiče

 

Neděle 21. března          5. neděle postní

v 8.00 Velká Losenice – za Jaroslava Roseckého

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Říčanovy, syna s manželkou a zetě Miloslava

v 11.00 Sázava – za Jaroslava Jaroše a živé a zemřelé členy rodiny Jarošovy

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: měsíc březen 2021

Evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

Národní: Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků.

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek, sobota

úterý, čtvrtek

neděle ráno

půl hodiny před euch. obětí

17.00 hod

7.15 hod

Malá Losenice

čtvrtek (kaple)

neděle (kaple)

17.30 hod

13.00 hod

Vepřová

čtvrtek

pátek

17.30 hod

15.00 hod

Havl. Borová

sobota

neděle

15.45 hod

8.45 hod

Sázava

neděle (kaple)

10.30 hod

Pořežín

čtvrtek (kaple)

18.00 hod

Oudoleň

sobota (kaple)

16.00 hod

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

2 Kron 36,14-16.19-23

žalm 137

Ef 2,4 – 10

Jan 3,14- 21

Čt

Ex 32,7-14

žalm 106

Jan 5,31-47

Po

Iz 65,17 – 21

žalm 30

Jan 4,13 – 54

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16

žalm 56

Řím 4,13.16-18.22

Mt 1,16.18-21.24a

Út

Ez 47,1-9.12

žalm 46

Jan 5,1-3a.5 – 16

So

Jer 11,18 – 20

žalm 7

Jan 7,40 – 53

St

Iz 49,8-15

žalm 145

Jan 5,17-30

Ne

Jer 31,31 – 34

žalm 51

Žid 5,7-9

Jan 12,20 – 33