4. neděle postníNeděle 18.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodiče Řičanovy, syna a zetě Miloslava

+ křest Eliška Ronovská

v 11.00 Velká Losenice– za zemřelé členy rodiny Píbilovy,Hejnovy,Zachovy a Josefa Bureše

+ křest Silvie Vytlačilová


slavnost SV.JOSEFA, snoubence Panny MariePondělí 19.března

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť + udílení sv.nemocných

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod, P.Josefa Vlacha a P.Jaroslava Bošinu

+ udílení sv.nemocných


Středa 21.března

v 15.00 Velká Losenice –Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče, sourozence, rod Roseckých a Hubáčků

Čtvrtek 22.března

v 15.00 Havl. Borová – za Miloslava Novotného, ob.rodiče a živé a + těchto rodů

Pátek 23.března

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Smejkalovy

v 19.00 Havlíčkova Borová – Vitus – příprava na svátost biřmování


Sobota 24.března

v 16.00 Oudoleň – za Antonína Bence, oboje rodiče a manžele Hospodkovy

změna času – 2 => 35. neděle postníNeděle 25.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Janáčkovy

v 11.00 Velká Losenice– za rodiče Jindřišku a Františka Roseckých


Křížové cesty:

Velká Losenice

úterý, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod a 10.15 hod.

pondělí, čtvrtek, sobota

17.00.hod

Malá Losenice

kaple – čtvrtek 17.30 hod., neděle 13.00hod

Vepřová

pátek – obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

pondělí, čtvrtek 14.15 hod., neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2012

Všeobecný : Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti

Misijní : Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno

Národní : Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu svědectví víry a života

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků