4. neděle  postní CNeděle 31.března

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  Evu Sobotkovou,živé a + členy rodiny Sobotkovy,

jejich rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za rod Brabců, Havlíčků, Hudců a Škarvadů

 

Pondělí 1.dubna

v 8.00 Velká Losenice –  za  rod Zachů

 

Středa 3.dubna

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za  Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

Čtvrtek 4.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Sázava –   za rodinu Kubíkovou a Táborskou            (18.30 – sv.smíření)


Pátek 5.dubna

v 19.00 Velká Losenice –  za Marii a Miroslava Vytlačilovy a ob. rodiče

v 19.45  Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 6.dubna

v 17.00 Oudoleň – za Antonína Bence, rodiče, sourozence a manželé Hospodkovy

 

5. neděle  postní CNeděle 7.dubna

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  Václava Havlíčka a rodiče,rod Jonáků a Pospíchalů

v 11.00  Velká Losenice – za rodiny Kubíčkovy, Jirkovy a Němcovy

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.20 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost– pátek- 18.30-18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.40 hod.

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod .v 10.15 hod

úterý, čtvrtek a sobota

od 18.00.hod

 

Malá Losenice

kaple –   neděle

13.00 hod

Vepřová

pátek –

15.00 hod

H. Borová

úterý –14.15 hod.    neděle 8.45 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

 

Sázava

neděle – kaple –  v 13.00 hod

čtvrtek kaple

v 18.30 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc duben  2019

Evangelizační : za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní : Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí

Farní : Aby  prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“)

a modlitbou  oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenství