4.neděle v mezidobí A Neděle 30.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a Jana Bořila

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

+ křest Helena Sobotková ; Jan Pospíchal

v 16.00 Velká Losenice – Losík

výroční schůze Klubu křesť.demokratů farnosti

památka sv.Jana Boska, knězePondělí 31.ledna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež


svátek Uvedení Páně do chrámuStředa 2. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Čtvrtek 3.února

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice

(17.00 – sv.smíření )


Pátek 4.února

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka,manželku, syna a dceru

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka sv.Agáty, panny a mučednice Sobota 5.února

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Holasovy a živé a + členy Málkovy a toho rodu

5.neděle v mezidobí A Neděle 6.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Marii a Josefa Veselých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Králíčkovu, Tonarovu, Temlovu


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2011

Všeobecný : Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti

Misijní : Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti

Národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí

Místní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah nejen v rodinách

těchto dětí ke Kristu , farnímu společenství a církvi