Neděle                                    29. ledna                4.neděle v mezidobí A

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha,rodiče a sourozence

 

Středa                                       1.února

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Malého, rodiče a bratra

 

Čtvrtek                                    2.února     svátek  Uvedení Páně do chrámu

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice  – za   rodiče Mokrých a Zichovy a duše v očistci

 

Pátek                                           3.února

v 18.00 Velká Losenice  – za  Vladimíra Pavlíka, manželku , syna a dceru

v 18.45  Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota                                          4.února

v 16.00  Oudoleň – za rodinu Janíčkovou, Benákovu, Houkovu a Dejmalovu

 

Neděle                                     5.února              5.neděle v mezidobí A

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Libuši a Adolfa Veselých,snachu a rod Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovou a Dvořákovou


Úřední hodiny :

St – hodinu před eucharistickou obětí

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara -čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc únor 2017

Evangelizační : Přijetí lidí v obtížných situacích  :

Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou

na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.

Národní:  Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého

společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).

Farní : Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním.