Neděle 28. ledna     4. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky

v 9.30 Havl. Borová- za Antonína a Marii Fiedlerovy, dcery Stanislavu a Marii a oba rody

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 

Pondělí 29. ledna

v 18.00 Velká Loseniceza Boženu Lodínovou a ten rod

 

Úterý 30. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za Blaženu a Jana Machovy a celý rod Machů

 

Čtvrtek 1. února

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice

(17.30 – sv.smíření)

 

Pátek 2. února     svátek Uvedení Páně do chrámu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

 

Sobota 3. února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť 

 

Neděle 4. února     5. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  – za farníky  + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 


 

Boží slovo v liturgii

 

Ne

Dt 18,15-20

žalm 95

1Kor 7,32-35

Mk 1,21-28

Čt

1 Král 2,1-4.10-12

1 Kron 29

Mk 6,7-13

Po

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a

žalm 3

Mk 5,1-20

Mal 3,1-4

žalm 24

Lk 2,22-40

Út

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4

žalm 86

Mk 5,21-43

So

1 Král 3,4-13

žalm 119

Mk 6,30-34

St

2 Sam 24,2.9-17

žalm 32

Mk 6,1-6

Ne

Job 7,1-4.6-7

žalm 147

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29-39