4. neděle velikonoční BNeděle 29.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodiny Nevolovy a Štefáčkovy

+ křest Matěj Zvolánek

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta, oboje rodiče a celý rod

+ křest Radek Strašil


Úterý 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za Františka Stejskala a jeho rodiče + májová pobožnost

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť + májová pobožnost

památka sv.Atanáše, biskupa a učitele církve Středa 2. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

na poděkování

svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů Čtvrtek 3. května

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 4.května

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu, Lenku Juhovu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 5.května

v 17.00 Oudoleň – za Miroslava a Marii Zvolánkovy, rodiče, sourozence a celý rod

5.neděle velikonoční BNeděle 6. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodiče Jonákovy, Klementovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu, rod Havlíčků a Holasů


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

čt, pá, so – 18.30,

út – 7.30 hod, st – 16.30 hodin

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2012

Všeobecný : Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.

Misijní : Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.

Národní : Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.

Místní: Aby úcta k Panně Marii posilovala víru biřmovanců a celé farnosti