Neděle 11.května                                            4.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Kolouchovu,Havlíčkovu a Říčanovu

v 11.00 Velká Losenice – za Ladislava a Marii Jíchovy,dceru Evu a oboje rodiče

v 14.00 Velká Losenice- Losík – poděkování maminkám


Pondělí 12.května

v 7.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

svátek sv. MatějeStředa 14.května

v 15.00 – Velká Losenice -Losík – Katechetické setkání

v 16.15 – Velká Losenice – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Miloslava Kubáta a P. Antonína Bratršovského

 

Čtvrtek 15.května

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (18.00-sv.smíření)

 

Pátek 16.května – svátek sv.Jana Nepomuckého,kněze,mučedníka,hl.patrona Čech

v 19.00Velká Losenice – za Stanislava Sobotku a ten rod

 

Sobota 17. května

Farní pouť do Rokole – v 5.30 odjezd z Chotěboře, pak Havlíčkova Borová,

Vepřová, M.Losenice – 6.30 Velká Losenice od kostela

v 17.00 – Oudoleň – za Marii a Miroslava Zvolánkovy,oboje rodiče a ten celý rod

 

Neděle 18.května                                            5.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová-za rodiče Konfrštovy, živé a zemřelé členy rodiny Nevolovy a

Konfrštovy

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 


Farní knihovana:

Velká Losenice – Losík 9.00-9.30

 

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek 18.00- 18.45

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

 

Májové pobožnosti:

Velká Losenice

po,út,čt,pá, so- 18.30 st,16.30

neděle v 18.00 hod.

Malá Losenice

denně

v 19.00 hodin

Sázava

neděle

v 19.15 hod

Vepřová

denně(kromě soboty)

v 19.00 hodin

Havl.Borová

úterý v 18.00 hod.

neděle 18.00 hod.

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v 19.00 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen

Všeobecný : Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru

Misijní : Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem

Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti

Místní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru