Neděle 7. května 4.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice- za Ladislava a Marii Jíchovy a živé a + toho rodu

 

Pondělí 8. května

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu a Lenku Juhovu

+ májová pobožnost


Úterý 9.května

v 15.00 Velká Losenice – pohřeb paní Marie Neubauerové (* 1926)

 

Středa 10. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Dvořákovy,Martinů a vnučku Miloslavu

 

Čtvrtek 11. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Vackovou. Štefáčkovu a Zvolánkovou

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 12. května

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Malého,oboje rodiče a bratra

 

Sobota 13. května

v 17.00 Oudoleň – za Miroslava a Marii Zvolánkovy,rodiče a celý rod

 

5.neděle velikonoční ANeděle 14. května

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu a Kamila Hájkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice- za Miloslava Kubáta a P. Antonína Bratršovského

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám

 


Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

út,čt,pá,so-18.30

st – 16.30

neděle 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

sobota v  16.30

neděle v 19.00

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2017

Evangelizační : Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření,

spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

Národní: : Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží

lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia

Farní : Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru