Neděle 21. dubna 4. neděle velikonoční

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Krčálovy a strýce Václava

v 11.00 Velká  Losenice – za  Jaroslava a Annu Roseckých,rodiče a sourozence

 

Pondělí 22 .dubna

v 8.00  Velká Losenice na poděkování za  25 let života

 

Středa 24.dubna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť  pro děti a mládež za Josefa Němce, manželku, syna rod Roseckých a Salašů

 

Čtvrtek 25. dubna     svátek sv.Marka, evangelisty

v 15.00  Havlíčkova Borová  –  za Vladimíra Bořila,rodiče a celý rod

v 19.00  Sázava – za Luboše Daniela a rod Danielů 

 

Pátek 26. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy

 

Sobota 27.dubna

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle28. dubna 5. neděle velikonoční

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy,Marii Zychovou a rodinu Smíškovu

v 11.00 Velká  Losenice – za  Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy a oboje rodiče

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 4,8-12

žalm 118

1 Jan 3,1-2

Jan 10,11-18

Čt

1 Petr 5,5b-14

Žl 89,2-3.6-7.16-17

Mk 16,15-20

Po

Sk 13,46-49

žalm 96

Jan 10,11-16

Sk 13,26-33

Žl 2,6-7.8-9.10-11

Jan 14,1-6

Út

Sk 11,19-26

žalm 87

Jan 10,22-30

So

Sk 13,44-52

Žl 98,1.2-3ab.3cd-4

Jan 14,7-14

St

Sk 12,24-13,5a

Žl 67,2-3.5.6+8

Jan 12,44-50

Ne

Sk 9,26-31

žalm 22

1 Jan3,18-24

Jan 15,1-8