4.neděle velikonoční BNeděle 26.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice-za Marii a Františka Sedlákovy,bratra Bohumila a ob.rodiče

 

Úterý 28.dubna

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Jiřího Neubauera (*1949)


Středa 29.dubna svátek sv.Kateřiny Sienské,

panny a učitelky církve, patronky Evropy

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Miloslava a Josefa Starého,oboje rodiče a rod Havlíčků

 

Čtvrtek 30.dubna

ve 14.30 Velká Losenice – pohřeb paní Marie Tonarové (*1925)


Pátek 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

+ májová pobožnost

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť + májová pobožnost

v 19.30 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

památka sv.Atanáše, biskupa a učitele církveSobota 2.května

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

5.neděle velikonoční BNeděle 3.května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Havlíčka, rodiče a rod Jonáků

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků a Macků a duše v očistci

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

 

Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

pátek -8.00, sobota – 18.30

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

pátek, sobota, neděle

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

pondělí- pátek, neděle

v 19.00 hod.

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v 16.30 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2015

 

Všeobecný : Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o

trpící bližní,zejména nemocné a chudé

Misijní : Za křesťany,kteří žijí v sekularirovaném kulturním prostředí,aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista

Národní: Za naše biskupy a kněze, aby uměli rozpoznávat znamení času

trpící bližní,zejména nemocné a chudé

Místní : Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru