5.neděle postní CNeděle 13. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Františka Krčálovy a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků, Macků a duše v očistci

 

Pondělí 14.března

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu, Šoobovu, Jiroušovu a

živé a zemřelé těchto rodů

 

Středa 16. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče, rod Králíčků a Annu Štěpánkovou

 

Čtvrtek 17.března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové (17.00- sv. smíření)

 

Pátek 18. března

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa a Annu Sobotkovy

 

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny MarieSobota 19.března

8.00 -11.00 Velká Losenice – VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ


v 16.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

+ udílení sv.nemocných

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod, P. Jaroslava Bošinu a P. Josefa Vlacha

+ udílení sv.nemocných

 

Květná (pašijová) neděleNeděle 20. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Matyldu a Jaroslava Říčanovy,syna a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého, syna Josefa a Josefa Sedláka

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – Losík – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí,středa, pátek,sobota

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý,čtvrtek

 

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

čtvrtek – 17.30, pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. ,čtvrtek 14.15 hod.,sobota 15.30 hod

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2016

Všeobecný : Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti

mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.

Evangelizační : Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky

neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu. Národní: Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.

Farní : Aby letošní doba postní byla dobou opravdového prohloubení naší víry.