5.neděle postní CNeděle 17. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodiče Říčanovy,syna a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Čumplovy a dceru

 

Pondělí 18.března

v  18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)


slavnost sv.Josefa, snoubence Panny MarieÚterý 19.března

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť + udílení sv.nemocných

v  18.00 Velká Losenice – za rod Částečků a P. Jaroslava Bošinu, P.Josefa Vlacha

+ udílení sv.nemocných


Středa 20. března

v 17.00 –Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodinu Fiedlerovu,Musilovu a Novotnovu

 

Pátek 22. března

v  18.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Smejkalovy

 

Sobota 23.března

8.00 -11.00 Velká Losenice – kostel sv.Jakuba – velikonoční svátost smíření

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Holasovy a Stehnovy (15.15 – sv.smíření)


Květná neděle CNeděle 24. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Holzmanovu, Janáčkovu a Němcovu

v 11.00 Velká Losenice-za +členy rodiny Píbilovy,Hejnovy,Zachovy a Josefa Bureše

 


 

 

Křížové cesty:

 

Velká Losenice

úterý, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod. a 10.15 hod.

pondělí, čtvrtek, sobota

17.00.hod

Malá Losenice

pondělí 17.30 hod., neděle – kaple 13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

čtvrtek 14.15 hod., neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

 

Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – úterý – 14.45 hod. – kostel

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2013

 

Všeobecný : Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.

Misijní : Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.

Národní : Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.

Místní : Aby prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“) a modlitbou oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenství.