5.neděle v mezidobíNeděle 9.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Pavlasovu ,Teclovu a Starých

v 11.00 Velká Losenice – za P. Jaroslava Bošinu , rodiče a sourozence

 

památka sv.Scholastiky, pannyPondělí 10 .února

v 7.30 Velká Losenice za rodinu Loukotovu, Němcovu a Novotnovu

 

Středa 12.února

v 16.15 – Velká Losenice – ministranstká schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

 

Čtvrtek 13. února

v 15.00 Havl.Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 14.února

v 18.00 Velká Loseniceza Josefa Sedláčka,rodiče,rodinu Částečkovu a Doležalovu

 

Sobota 15.února

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Janáčkovu, Benákovu,Horákovu a Dejmalovu

 

6.neděle v mezidobíNeděle 16.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2014

 

Všeobecný: aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.

Misijní : za kněze,zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.

Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí,kteří nepoznali jeho lásku,k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním.