Neděle 7. února     5. neděle v mezidobí

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Sázava – za farníky

 

Středa     10. února     památka sv. Scholastiky, panny

ve 13.30 Velká Losenice – pohřeb paní Evy Synkové (*1932)


Čtvrtek     11. února

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Jana Smejkala (*1953)

 

Sobota                                     13.  února

v 16.30 Havlíčkova Borová –  za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

v 18.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Augustinů a Miloslava Mráčka

 

Neděle 14. února     6. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu, Fiedlerovu a Novotnovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Kašpárka, rodiče z obojí strany, sestru Marii a bratra Jana

v 11.00 Sázava – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2021

Všeobecný: Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla  ochotna je vyslechnout.

Národní: Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Farní: Aby modlitba farnosti pomáhala těm, kteří jsou v těchto podmínkách připravováni na přijetí svátostí.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Job 7,1 – 4.6 – 7

žalm 147

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29 – 39

Čt

Gn 2,18 – 25

žalm 128

Mk 7,24 – 30

Po

Gn 1,1 – 19

žalm 104

Mk 6,53 – 56

Gn 3,1 – 8

žalm 32

Mk 7,31 – 37

Út

Gn 1,20 – 2,4a

žalm 8

Mk 7,1 – 13

So

Gn 3,9 – 24

žalm 90

Mk 8,1 – 10

St

Gn 2,4b – 9 .15 – 17

žalm 104

Mk 7,14 – 23

Ne

Lv 13,1-2.45-46

žalm 32

1Kor 10,31 – 11,1

Mk 1,40-45