Neděle 6. února     5. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Pondělí 7. února

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa a Libuši Dočekalovy, zetě Jana, rod Dočekalů, Šerejchů, Strašilů, živé a zemřelé těchto rodů

 

Středa 9. února

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Jaromíra Lána, oboje rodiče a bratra Zdeňka

 

Čtvrtek 10. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 16.00 Velká Losenice -Losík – katechetické setkání

v 18.00 Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové

v 17.30sv. smíření


Pátek 11. února

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Sobota 12. února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 13. února     6. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a oboje  rodiče

v 11.00 Sázava – za rody Ledvinků a Macků + ADORACE

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00–14.45 hod.

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 6,1 – 2a.3-8

žalm 138

1 Kor 15,1-11

Lk 5,1 – 11

Čt

1 Král 11,4-13

Žl 106,3-4.35-36

Mk 7,24-30

Po

1 Král 8,1-7.9-13

Žl 132,6-7.8-10

Mk 6,53-56

1 Král 11,29-32; 12,19

Žl 81,10-11ab.

Mk 7,31-37

Út

1 Král 8,22-23.27-30

Žl 84,3.4.5+10.11

Mk 7,1-13

So

1 Král 12,26-32; 13,33-34

Žl 106,6-7a.19-20.21-22

Mk 8,1-10

St

1 Král 10,1-10

Žl 37,5-6.30-31.39-40

Mk 7,14-23

Ne

Jer 17,5-8

Žl 1,1-2.3.4+6

1 Kor 15,12.16-20

Lk 6,17.20-26