Neděle 15. května     5. neděle velikonoční

v 6.30 Sázava kostel – zahájení pěší pouti k sv. Anně v Pohledu

v 9.45 Sázava u cyklostezky – poutníci na kole k sv. Anně

ve 13.00 Pohled  sv. Anna – mše sv. pro poutníky

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Janáčkovu, Němcovu, rodiče a sourozence + křest Denisa Neubauerová

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Roseckých, Novotných, Dejmalovu a Grigarovu

 

Pondělí 16. května     svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a  mučedníka, hlavního patrona Čech

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Středa 18. května

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Františka a Ludmilu Uttendorfských a syna

 

Čtvrtek 19. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Miladu a Miloslava Rychtářovy,dceru Alenu a rod

v 19.00  Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(18.30 – sv. smíření)


Pátek 20. května

v 19.00 Velká Losenice – za rod Havlíčků, Brabců, Hudců a Škarvadů

 

Sobota 21. května

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 22. května     6. neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Havlíčkovy, Pibilovi a syna Petra + křest Pavel František Šíša

 


 

 

Sv. smíření

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek 18.30-18.55 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 


 

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

pondělí až pátek

středa

sobota a neděle

v 18.30 hod.

v 16.30 hod.

v 18.00 hod.

M. Losenice

denně

v 18.45 hod.

Sázava

neděle

každý všední den mimo úterý a pátku

v 19.00 hod.

v 19.00 hod.

Vepřová

denně kromě soboty

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek

úterý a neděle

přede mší svatou

v 18.00 hod.

Oudoleň

neděle

sobota

v 19.00 hod.

v 16.15 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 14,21b-27

Žl 145,8-9.10-11.12

Zj 21,1-5a

Jan 13,31-33a.34-35

Čt

Sk 15,7-21

Žl 96,1-2a.2b-3.10

Jan 15,9-11

Po

Řím 8,31b-39

Žl 69,5ab.7ac+8.15

Mt 10,17-22

Sk 15,22-31

Žl 57,8-9.10-12

Jan 15,12-17

Út

Sk 14,19-28

Žl 145,10-11.12-13ab

Jan 14,27-31a

So

Sk 16,1-10

Žl 100,1-2.3.5

Jan 15,18-21

St

Sk 15,1-6

Žl 122,1-2.3-4a.4b-5

Jan 15,1-8

Ne

Sk 15,1-2.22-29

Žl 67,2-3.5.6+8

Zj 21,10-14.22-23

Jan 14,23-29