Neděle 10. května     5. neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Doležalovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pondělí     11. května

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     13. května

v 15.00 Velká Losenice – Losík – příprava dětí 3. tř. na 1.sv.přijímání

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Němce, manželku, syna, rodinu Roseckých a Salašovu

 

Čtvrtek     14. května svátek sv. Matěje, apoštola

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek     15. května

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

 

Sobota     16. května     svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 17. května     6. neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřího Stránského, manželku a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Jana a Ludmilu Pospíchalovy,Vítu Pospíchalovou, živé a zemřelé toho rodu

 


Májové pobožnosti:

Čtvrtek 14. května – 19:00

Pátek 15. května – 18:20

Neděle 17. května – 19:00

 


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30.14.50 hod.

Velká Losenice: zpov. místnost  pátek – 18.30-18.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc květen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby jáhni,věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením

Národní: Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv.Radima je dostatek

Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru

 


Boží  slovo v liturgii

Ne

Sk 6,1-7

žalm 33

1Petr 2,4-9

Jan 14,1-12

Čt

Sk 1,15-17.20-26

žalm 113

Jan 15,9-17

Po

Sk14,5-18

žalm 115

Jan 14,21-26

Sk 15,22-31

žalm 57

Jan 15,12-17

Út

Sk 14,19-28

žalm 145

Jan 14,27-31a

So

Řím 8,31b-39

žalm 69

Mt 10,17-22

St

Sk 15,1-6

žalm 122

Jan 15,1-8

Ne

Sk 8,5-8.14-17

žalm 66

1Petr 3,15-18

Jan 14,15-21