5.neděle velikonoční Neděle 2. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jaroslava Janáka, rodiče Janákovy, Klementovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Jonákovy, syna, rod Havlíčků a Vacků

svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů Pondělí 3. května

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Macha, manželku, rod Roseckých a Machů

Středa 5.května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za pomoc P. Marie, její ochranu a posilu v nemoci

Čtvrtek 6.května

v 15.00 Havl.Borová – za Miroslavu a Marii Zvolánkovy a oboje rodiče

v 19.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé osadníky (18.00 – sv.smíření)


Pátek 7. května

v 19.00 Velká Losenice – za Emílii Bořilovou, ob.rodiče a rod Luncarů

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

Sobota 8. května

9.00 -15.30 – modlitby v obcích farností k 65.výročí ukončení 2.světové války

16.30 – Velká Losenice – za oběti 2.světové války

6.neděle velikonoční Neděle 9. května

v 8.00 Velká Losenice – za P. Jana Smejkala /100 let/

v 9.30 Havl. Borová – za rod Paulíčků, Loubků a Cimplů

v 11.00 V. Losenice-za +členy rodiny Pibilovy, Zachovy, Hejnovy a Josefa Bureše

v 13.00 – Velká Losenice – Losík – komentovaná výstava k 100.výročí

narození P.Jana Smejkala z Pořežína

ve 14.00 – Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám

———————————————————————————————–

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Farní knihovna : – Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Májové pobožnosti:

Velká Losenice po, út, čt, pá, so – 18.30, st – 16.30 hodin neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.30 hodin
Havlíčkova Borová čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.30 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2010

Všeobecný : Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionu žen a dětí.

Misijní : Aby vysvědcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.

Národní: Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí

Místní:Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.