5. neděle postníNeděle 22. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou,Josefa Henzla a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Růžičkovy a Jarošovy

 

Pondělí 23. března

v  18.00 Velká Losenice – za Jiřího a Miroslavu Zachovy,dceru Marii a ten rod

 

Úterý 24.března

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)

 

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚStředa 25. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Ondráčka,rodiče a celý rod

v 18. 00 Velká Losenice za Marii Loukotovou,rodiče a sourozence

 

Pátek 27. března

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Machovy,Milfaitovy a Marii Sedlákovou

 

Sobota 28. března

8.00 – 11.00 Velká Losenice – VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Kubátovu a Málkovu

 

—————- změna času – z 02.00 hod. – posunout na 03.00 hod. —————-

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLENeděle 29. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a rod Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek -hodinu před eucharistickou obětí

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2015

 

Všeobecný :.Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti

Misijní : Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich přínos,kterým přispívají k životu církve.

Národní: Za sílu odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovávají nenávist

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15. – a od 10.15 hod.

 

úterý,čtvrtek

sobota od 17.00

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , středa 14.15 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod