5. neděle postní ANeděle 2.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Miroslava Stránského a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče

 

Pondělí 3. dubna

v 19.00 Velká Losenice na poděkování za dar života

 

Středa 5. dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa a Miroslava Starého,ob.rodiče a rodiče Havlíčkovy

 

Čtvrtek 6.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borováza Josefa Hrůšu

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 7. dubna

v 19.00 Velká Loseniceza Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

v 19.45 Velká Losenice -Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 8.dubna

8.00 – 11.00 Velká Losenice – velikonoční svátost smíření

v 17.00 Oudoleň – za Ludmilu a Františka Jindrovy a celý rod

 

Květná (pašijová) neděle ANeděle 9.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Jiřinu a Františka Ondráčka a rodinu Ondráčkovou

v 11.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou,manžela a dva syny

 


Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

 

pondělí, úterý, čtvrteksobota

od 18.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek kaple – 17.30 hod.

neděle kaple 13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2017

 

Evangelizační : Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání

mládeže v Olomouci.

Farní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků