Neděle 26. března     5. neděle postní

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodinu Veselých a Štelzlovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku

 

Pondělí 27. března

v 8.00  Velká Losenice – za Jaromíra Lána, bratra a oboje rodiče

 

Středa 29. března

8.00- 11.00 – návštěva nemocných s udílením sv. pomazání nemocných

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rodiče Dvořákovy, Martinů a vnučku Miloslavu

 

Čtvrtek 30. března

v 15.00   Havlíčkova Borováza Jaroslava Ondráčka

v 19.00 Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové  (18.30 – sv. smíření)

 

Pátek 31. března

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Zachovu

 

Sobota 1. dubna

8.00 – 11.00 Velká Losenice – velikonoční svátost smíření – P.Pavel Seidl

13.00- 15.00 Velká Losenice – velikonoční svátost smíření – P.Rudolf Zahálka

v 17.00 Oudoleň  – eucharistická oběť

(16.15 – sv. smíření)

 

Neděle 2. dubna KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Věru Andresovu, rodiče Kotkovy a Andresovy

v 11.00 Sázava za Jaroslava Jaroše, rodiče Annu a Jaroslava

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek, sobota – půl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek – od 17.00 hod.

neděle ráno – 7.15 hod. a od 10.15 hod.

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod.

neděle – kaple – 13.00 hod.

Vepřová

pátek – kaple – 15.00 hod.

H. Borová

neděle – 8.45 hod.

čtvrtek – 14.15 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple – 18.00 hod.

Sázava

každý všední den (mimo pátek) – 19.00 hod.

neděle 26.3. – 13.00 hod.

neděle 2.4. – 10.20 hod.

Oudoleň

sobota – kaple – 15.15 hod.

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ez 37,12-14

Žl 130,1-2.3-4.5-6a

Řím 8,8-11

Jan 11,1-45

Čt

Gn 17,3-9

Žl 105,4-5.6-7.8-9

Jan 8,51-59

Po

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Žl 23,1-3a.3b-4.5.6

Jan 8,1-11

Jer 20,10-13

Žl 18,2-3a.3b-4.5-6.7

Jan 10,31-42

Út

Nm 21,4b-9

Žl 102,2-3.16-18.19-21

Jan 8,21-30

So

Ez 37,21-28

Jer 31,10.11-12ab.

Jan 11,45-56

St

Dan 3,14-20.91-92.95

Dan 3,52a.52b

Jan 8,31-42

Ne

Iz 50,4-7

Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24

Flp 2,6-11

Mt 26,14-27,66