5.neděle postníNeděle 25.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Janáčkovy

v 11.00 Velká Losenice– za rodiče Jindřišku a Františka Roseckých

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚPondělí 26.března

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřího Zacha a ten rod

Úterý 27.března

ve 14.30 Velká Losenicepohřeb paní Emilie Mokré (*1937)

Středa 28.března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Sedláčka, rodiče, rodinu Částečkovu

Pátek 30.března

v 19.00 Velká Losenice – za Miroslava Vytlačila a rodiče

Sobota 31.března

8. 00 – 11. 00 Velká Losenice – VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Stehnovy a Holasovy a ten rod

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE Neděle 1.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jiřinu Ondráčkovou a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Poulovou a Jarošovu


Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod a 10.15 hod.

úterý, čtvrtek, sobota

18.00.hod

Malá Losenice

kaple – čtvrtek 17.30 hod., neděle 13.00hod

Vepřová

pátek – obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

pondělí, čtvrtek 14.15 hod., neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – pondělí 14.00 – 14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2012

Všeobecný : Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho

v kněžství a řeholním životě

Misijní : Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a

ženy afrického kontinentu

Národní : Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace spojené

s bolestí a utrpením

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků