5. neděle  postní CNeděle 7.dubna

v 8.00 Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  Václava Havlíčka a rodiče,rod Jonáků a Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Kubíčkovy, Jirkovy, Němcovy a Veselých

 

Pondělí 8.dubna

v 14.30 Velká Losenice –  pohřeb paní Marie Fialové


Úterý 9.dubna

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Středa 10.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Zichovy, Mokrých a vnučku Renatu

 

Čtvrtek 11.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 12.dubna

v 19.00 Velká Losenice –  za Pátera Bošinu, rodiče a sourozence

v 19.45  Velká Losenice – Losík –setkání  biřmovanců – příprava na sv.biřmování

Sobota 13.dubna

8.00 – 11.00 Velká Losenice – kostel sv.Jakuba – velikonoční svátost smíření

v 17.00 Oudoleň-za  Jaroslavu a Františka Janáčkovy a rodiče  (15.15 – sv.smíření)

 

Květná  (pašijová) neděleNeděle 14.dubna

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová- za  Kamila a Annu Hájkovy a celý rod

v 11.00  Sázava  – za  rodinu Roseckých, Jíchovu, živé a zemřelé těchto rodů

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Velká Losenice – zpovědní místnost– pátek- 18.30-18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.40 hod.

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod .v 10.15 hod

pondělí, úterý, čtvrtek a sobota

od 18.00.hod

 

Malá Losenice

čtvrtek – v 18.30 hod. – kaple –   neděle

13.00 hod

Vepřová

pátek –

15.00 hod

H. Borová

úterý –14.15 hod.    neděle 8.45 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

 

Sázava

neděle 7.4. – kaple –  ve 13.00 hod

neděle 14.4. –   v 10.30 hod.

 

Oudoleň

sobota – kaple

16.15 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc duben  2019

Evangelizační : za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní : Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí

Farní : Aby  prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“)

a modlitbou  oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenstv