5.neděle postní Neděle 21. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod.

v 11.00 Velká Losenice- za Vlastu Kubátovou,manžela a rod Svobodů a Kubátů

Pondělí 22. března

v 14.30 Velká Losenice – pohřeb pana Jiřího Zacha (*1923)

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání výboru Klubu křesť. demokratů


Středa 24. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii a Tomáše Chalupovy,2 bratry a rodiče Pátků

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚČtvrtek 25. března slavnost

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice za Annu Lacinovou a rod Lacinů

Sobota 27. března

8.00 – 11.00 Velká Losenice – velikonoční svátost smíření

v 16.00 Oudoleň – za Antonína Zdražila, rodiče, rodiče Plíhalovy, Macháčkovy a Markovy

KVĚTNÁ (pašijová) NEDĚLE Neděle 28. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Stránských Novákovu a Klementovu

v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Sobotkovy, Havlíčkovy a sourozence


Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý, čtvrtek, sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2010

Všeobecný : Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchuších.

Misijní : Aby církve v Africe byly všude na celém kontonentu znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.

Národní: Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života..

Místní : Aby doba postní byla dobou opravdového prohloubení naší víry.