5.neděle v mezidobí A Neděle 6.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Marii a Josefa Veselých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Králíčkovu, Tonarovu, Temlovu

ve 14.00 Sázava – kopec u Lacinů – sněžné dětské závody


Úterý 8.února

v 18.00 Velká Losenice za Lukáška a Jindřicha Niederleho a celou rodinu

(výklad katolické etiky)


Středa 9. února

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež


památka sv.Scholastiky, pannyČtvrtek 10.února

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Marie Svobodové (*1919)

v 18.00 Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření )


Pátek 11.února

v 18.00 Velká Losenice – za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

Sobota 12.února

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Holasovy a Stehnovy

6.neděle v mezidobí A Neděle 13.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Vlastu Kubátovou,manžela, rod Kubátů a Svobodů


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2011

Všeobecný : Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti

Misijní : Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti

Národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí

Místní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah nejen v rodinách

těchto dětí ke Kristu , farnímu společenství a církvi