5. neděle v mezidobíNeděle 8. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Kyncla a dceru Marii Čtvrtečkovu

v 11.00 Velká Losenice – za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

 

Pondělí 9. února

v 18.00 Velká Losenice – za Martu Zachovou a oboje rodiče

 

Středa 11. února

v 17. 00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Jana Zacha, rodiče Pospíchalovy a Martinů a sestru Marii

 

Čtvrtek 12. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – za zemřelou Růženu Holasovou

 

Pátek 13. února

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Sedláčka a rodiče

 

Sobota 14. února

v 16.00 Oudoleň – za Antonína Bence, rodiče, sourozence a manžele Hospodkovy

 

6. neděle v mezidobíNeděle 15. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Oldřicha a Blaženu Neubauerovy

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek -hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 13.45 –14.40

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2015

 

Všeobecný :. Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.

Misijní : Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.

Národní: Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.

Místní: : Aby příprava na 1.sv.přijímání přiváděla děti i jejich rodiče k víře.