5.neděle v mezidobíNeděle 7. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a snachu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 

Úterý 9.února

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem


—————————————— začíná doba postní ————————

 

Středa 10. února Popeleční středaden přísného postu

v 15.00 Havl. Borová– eucharistická oběť + žehnání popela a označení věřících

v 18.00 Velká Losenice – za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

+ žehnání popela a označení věřících


Čtvrtek 11.února

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)


Pátek 12.února

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Sedláčka, rodiče,rodinu Částečkovu a Doležalovu

 

Sobota 13.února

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE

za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

6.neděle v mezidobíNeděle 14. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Havlíčkovu, Brabcovu,Hudcovu a Škarvadovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Sv.smíření :

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

čtvrtek

sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. ,čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2016

Všeobecný : Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako

nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.

Evangelizační : Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi

křesťanskou vírou a asijskými národy.

Národní: Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

Farní : Aby tak jako pro Simeona a Annu, bylo i pro nás setkání s Kristem

vrcholem našeho pozemského života.