5. neděle v mezidobí  CNeděle 10. února

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová –  za  Ladislava Hájka,Bedřicha Tonara a celý rod

v 11.00  Sázava – za rodinu Beranovu a Roseckých

 

Pondělí 11.února

v  18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka,manželku,syna ,dceru a zetě Josefa

 

Úterý 12.února

v 13.30 Velká Losenice – pohřeb pana   Josefa Bureše (*1940)

 

Středa 13 .února

v 17.00   Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana a Ludmilu Pospíchalovy, jejich rodiče a sourozence

 

Čtvrtek 14.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 15.února

v 18.00 Velká Losenice –   za Miloslava Nedělku,bratra a rodiče

v 18.45  Velká Losenice – Losík –  příprava na sv.biřmování

 

Sobota 16.února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

6. neděle v mezidobí  CNeděle 17. února

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová –  za  Jaroslava a Marii Sejkovy

v 11.00  Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice –   9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Velká Losenice – zpovědní místnost -pátek 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc únor  2019

Evangelizační : za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi,

nucené prostituce a násilí.

Národní : je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem

Farní : Aby  příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin

ke Kristu, farnímu společenství a církvi