Neděle 4. února     5. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  –  za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Pondělí 5. února     památka sv.Agáty, panny a mučednice

v 8.00 Velká Loseniceza Evu Synkovou

 

Středa 7. února

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Renatu a Vladimíra Špinarovy, rodiče Zichovy a Mokrých

 

Čtvrtek 8. února

v  15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť 

v 18.00  Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové

(17.30 – sv.smíření)

 

Pátek 9. února

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 10. února     památka sv.Scholastiky, panny

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť 

 

Neděle 11. února     6. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  –  za farníky 

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a oboje rodiče

v 11.00  Sázava – za Jiřího Pokorného + ADORACE

 


 

Boží slovo v liturgii

 

Ne

Job 7,1-4.6-7

žalm 147

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29-39

Čt

1 Král 11,4-13

žalm 106

Mk 7,24-30

Po

1 Král 8,1-7.9-13

žalm 132

Mk 6,53-56

1 Keál 11,29-32;12,19

žalm 81

Mk 7,31-37

Út

1 Král 8,22-23.27-30

žalm 84

Mk 7,1-13

So

1Král 12,26-32,13,33-34

žalm 106

Mk 8,1-10

St

1Král 10,1-10

žalm 37

Mk 7,14-23

Ne

Lv 13,1-2,45-46

žalm 32

1Kor 10,31-11,1

Mk 1,40-45