5.neděle v mezidobí Neděle 7. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a Jana Bořila

v 11.00 Velká Losenice – za Justinu Uttendorfskou, manžela a oba syny

Pondělí 8. února

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Roseckých a Beranovu

Úterý 9.února

v 18.00 Velká Losenice za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

památka sv.Scholastiky, pannyStředa 10. února

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem

Sobota 13.února

v 16.00 Oudoleň – za Františka Plíhala, rodiče a živé a zesnulé členy rodiny

6.neděle v mezidobí Neděle 14. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2010

Všeobecný : Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy

dospívali k poznání jediného pravého Boha.

Misijní : Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.

Národní: Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.

Místní : Aby tak jako pro Simeona, bylo i pro nás setkání s Kristem vrcholem

našeho pozemského života.

Neděle 7. února 5.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a Jana Bořila

v 11.00 Velká Losenice – za Justinu Uttendorfskou, manžela a oba syny

Pondělí 8. února

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Roseckých a Beranovu

Úterý 9.února

v 18.00 Velká Losenice za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

Středa 10. února památka sv.Scholastiky, panny

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem

Sobota 13.února

v 16.00 Oudoleň – za Františka Plíhala, rodiče a živé a zesnulé členy rodiny

Neděle 14. února 6.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2010

Všeobecný : Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy

dospívali k poznání jediného pravého Boha.

Misijní : Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.

Národní: Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.

Místní : Aby tak jako pro Simeona, bylo i pro nás setkání s Kristem vrcholem

našeho pozemského života.