5.neděle velikonoční BNeděle 6. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodiče Jonákovy, Klementovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu, rod Havlíčků a Holasů

Středa 9. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Stanislava Sobotku a ten rod

Čtvrtek 10. května

v 15.00 Havl. Borová – Marii a Miloslava Zvolánkovy, oboje rodiče

v 19.00 Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 11. května

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Malého, manželku a syna

v 19.45 Havlíčkova Borová – Vitus – příprava na svátost biřmování

Sobota 12. května

v 12.00 Havlíčkova Borová – svatba Pavlína Horáková + Pavel Kubát

v 17.00 Oudoleň – za Františka a Annu Ondráčkovy, rodiče,sourozence, zeťě

Ladislava

6.neděle velikonoční BNeděle 13. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Josefa Konfršta a rody Němcovy,Konfrštovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých a Beranovu

v 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

po, út, čt, pá, so – 18.30,

st – 16.30 hodin

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2012

Všeobecný : Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.

Misijní : Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.

Národní : Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.

Místní: Aby úcta k Panně Marii posilovala víru biřmovanců a celé farnosti