5.neděle velikonočníNeděle 24.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Romana Bruknera a celý rod Bruknerů

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta, oboje rodiče a celý rod

 

Středa 27.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

Čtvrtek 28.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Marii Mokrých z Peršíkova a jejich

rodiny

 

Pátek 29.dubna svátek sv.Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,

patronky Evropy

v 19.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Jíchovy

 

Sobota 30.dubna

v 17.00 Oudoleň – za prarodiče a rodiče Benákovy a Konfrštovy

 

6.neděle velikonočníNeděle 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu ,rodinu Roseckých z Velké Losenice

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

 

Májové pobožnosti v neděli 1.5.2016

 

Velká Losenice

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle v 19.15 hod.

Vepřová

neděle v 19.30 hod.

Havl. Borová

neděle v 18.30 hod

Oudoleň

neděle v  19.00 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2016

 

Všeobecný : Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta

a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Evangelizační : Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk

modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,

modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale

hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Farní : Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.