5. neděle velikonoční ANeděle 14. května

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu a Kamila Hájkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice- za Miloslava Kubáta a P. Antonína Bratršovského

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám

 

Pondělí 15. května

v 8.00 Velká Losenice – za Zdeňka Lána a rodiče

v 15.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Jaroslava Novotného (*1944)

 

Středa 17. května

v 15.00 – Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Králíčkovou,syna Josefa a celý rod

 

Pátek 19. května

v 19.00Velká Losenice-za Karla a Františku Prostřední,syna sourozence a ob.rodiče

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání organizátorů fotbalového turnaje


Sobota 20. května

v 17.00 Oudoleň – za padlé občany I.a II. světové války

v 19.00 Kopaniny – májová pobožnost


6. neděle velikonoční ANeděle 21. května

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Václava Havlíčka,rodiče a rod Jonáků a Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice- za Miroslavu,Růženku, Hanu,Jaroslavu,Huberta,

Jiřího Romana a rodiče Machovy + křest Jakub Lán

 


Májové pobožnosti

Velká Losenice

po, út,čt,pá,so-18.30

st – 16.30

neděle 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

sobota v  16.30

neděle v 19.00

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2017

Evangelizační : Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření,

spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

Národní: : Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží

lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru